WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Doktoranci

Terminarz doktorantów

Ważne daty dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

 

 

Doktoranci/ rok kształcenia

Data złożenia dokumentów/wydarzenia

Wymagane dokumenty

I rok

do 15 listopada

Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów

- wzór wniosku

do 15 maja

Poster – sympozjum doktoranckie

- wzór plakatu

30 - 31 maja

 

Sympozjum doktoranckie

do 31 sierpnia

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

- wzór IPB

II rok

do 31 maja

Sprawozdanie śródokresowe
z realizacji IPB

- wzór sprawozdania

30 – 31 maja

 

Sympozjum doktoranckie

15 – 30 czerwca

 

Ocena śródokresowa

III rok

do 15 maja

Poster – sympozjum doktoranckie

- wzór plakatu

30 – 31 maja

 

Sympozjum doktoranckie

do 31 sierpnia

Sprawozdanie z realizacji IPB /za III rok/

- wzór sprawozdania

IV rok

do 15 maja

Poster – sympozjum doktoranckie

- wzór plakatu

30 – 31 maja

 

Sympozjum doktoranckie

do 31 sierpnia

Sprawozdanie z realizacji IPB /za III rok/

- wzór sprawozdania

przedłużenie

do 31 sierpnia

Sprawozdanie z realizacji IPB /za każdy rok przedłużenia/

- wzór sprawozdania

 

 

 

Ważne daty dla doktorantów Studiów Doktoranckich 

 

Doktoranci/ rok kształcenia

Data złożenia dokumentów/wydarzenia

Wymagane dokumenty

III rok

 

i

 

IV rok

do 15 lutego

Sprawozdanie z realizacji IPP /SRIPP za semestr zimowy/

- wzór SRIPP

 

do 30 września

Sprawozdanie z realizacji IPP /SRIPP za semestr letni/

- wzór SRIPP

 

do 30 września

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na IV rok

- wzór wniosku

 

do 15 października

Wniosek o przyznanie stypendium projakościowego na okres X-XII

- wzór wniosku

 

do 15 lutego

Wniosek o przyznanie stypendium projakościowego na okres I-IX

- wzór wniosku

 

przedłużenie

do 15 lutego

Sprawozdanie z realizacji IPP /SRIPP za semestr zimowy/

- wzór SRIPP

 

do 30 września

Sprawozdanie z realizacji IPP /SRIPP za semestr letni/

- wzór SRIPP

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31