WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Szkoła Letnia 2022

Rejestracja na wykłady specjalistyczne

Informujemy, iż w przypadku warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby spoza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainteresowane uczestnictwem w Szkole Letniej, będą proszone o dokonywanie wpłat w wysokości 100zł w wypadku zakwalifikowania się na wykłady/warsztaty.

 

Warunkiem zaliczenia Szkoły Letniej w ramach programu Szkoły Doktorskiej jest udział we wszystkich wykładach i w co najmniej jednym warsztacie.

Imię i Nazwisko*

PESEL*

E-mail*

Czy jesteś doktorantem lub doktorantką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Rejestracja na WYKŁADY SPECJALISTYCZNE

Informujemy, iż w przypadku warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń*

  * - pola wymagane